Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (ADEV) 1995 yılında Osman Nuri Önügören tarafından, Milli Görüş Lideri, Büyük Devlet Adamı Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın teşvikleri ile ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında eğitimden kültüre, insani yardımlardan cami ve medreseler inşasına kadar bir çok alanda çalışmalar yürütme gayesiyle kurulmuştur. İlk kurulduğu tarihlerde, Niğde’nin Koyunlu Köyünde Fatih Camii ve medresesini inşa edip yüzlerce ilim sahibi insanın yetişmesine vesile olan ADEV, günümüzde, tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran, öğrenen, üreten girişimci gençler yetiştirmeyi kendine düstur edinerek, bu değerlere sahip üniversite öğrencilerine her türlü desteği sağlamaktadır.

Tarihi ve kültürel alanda var olan boşluğu doldurarak bu değerlerin farkına varılması ve korunmasına yönelik bilinç oluşturulması, coğrafyamızda ağır sosyal şartları üstesinden gelmek için bir zorunluluk olan yardımlaşma alanında projelerin gerçekleştirilmesi ADEV’in temel hedeflerindendir. Bu hedefler doğrultusunda bölgede sosyal ve kültürel projelerle kardeşliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı diri tutmak için her türlü mücadeleyi vermektedir. Ayrıca insanının manevi dinamiklerini zenginleştirmek, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla seminerler ve konferanslar düzenlemektedir.

ADEV, dünyanın her hangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulum görmüş, savaş gibi sebeplerden dolayı mağdur olmuş, evsiz, yurtsuz tüm insanların yardımına koşmayı şiar edinmiştir. Gelişmemiş ülkelerde kurban kesimleri ve dağıtımı, kurak bölgelerde su kuyusu açılması ve bakımları, yetimlere ve dul kadınlara projeler yürütmek ana faliyet alanlarımızdandır. Ayrıca ramazan ayına özgü kumanya, iftar ve sahur programlarını ülkemizde ve yurtdışında organize etmektedir.

Adil Efendi kimdir?
Vakıf adını 700 küsür yıl önce Musul’dan Niğde’ye göç etmiş Türkmen Beyi, Koyunlu Köyünün kurucusu aile büyüğü Adil Efendi’den almaktadır. İslam medeniyetinde sosyal adalet ve toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi maksadıyla vakıf müessesine verilen kıymet tarihsel bir gerçekliktir. ADEV, vakıf kültürümüzün devamını temsil eden zincirin günümüzdeki halkalarından olan bir sadaka-ı cariye beşiğidir.