MİSYONUMUZ

Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, milli ve manevi değerlere bağlı yeni nesiller yetişmesine katkıda bulunmayı ve eğitimin her kademesinde kabiliyetli ancak maddi durumu yetersiz öğrencileri desteklemeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin değerlerine bağlı bir biçimde yetişmeleri için gerekli faaliyetler ve programlar düzenlenmektedir.

Vakıf ayrıca yurtdışından ülkemize hicret etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve yardım etmektedir. Dünyanın farklı noktalarında özellikle Afrika’da su sıkıntısı yaşanan ülkelerde su kuyuları açarak insanlığa hizmet etmeyi şiar edinmiştir.

VİZYONUMUZ

  • Çağımızın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek donanıma ve kabiliyete sahip, değerlerine bağlı genç nesillerin yetişmesi için vakıf imkanları dahilinde daha çok öğrenciye ulaşmak ve bu doğrultuda bilincin oluşmasına katkıda bulunmak.
  • Yurtdışından ülkemize misafir olarak gelen muhacirlere yardımda bulunmak ve ülkemize adaptasyonunu sağlamak.
  • Afrika’nın kurak bölgelerinde su kuyuları açarak insanlığa katkıda bulunmak ve bu ülkeler ile ülkemiz arasında gönül köprüleri kurmak.
  • Vakfın gayeleri doğrultusunda ortak değerleri paylaşan kurum, dernek, sivil toplum örgütleri ve vakıflarla işbirliği yapmak ve etkin rol oynamak.
  • Vakfımız ülkemize ve insanlığa faydalı olması gayesi ile eğitim merkezleri, okul, hastane, cami gibi kalıcı eserler inşa etmeyi hedeflemektedir.