SU KUYUSU

Su yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak insanlardan tutun hayvanlar ve bitkiler için hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden su tarih boyunca ülkelerin ve medeniyetlerin gelişmesinde etkin rol oynamıştır.

Küresel ısınma, kuraklık, hızlı nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı günümüzde her on kişiden biri suya erişememektedir. Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı olarak temiz su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşayan bölgelerde su kuyuları açılmakta ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunmaktayız.

Afrika’da yıllardır yaşanan kuraklık sonucu susuzluk ve temiz su eksikliğinin getirdiği hastalıklar nedeniyle pek çok insan hayatını kaybetme, hayvanlar telef olmaktadır.

Dinimizde özellikle suyun önemi hadislerle de vurgulanmıştır. Sa’d b. Ubâde “Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sorunca, Rasûlullah (asm): “İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. (bk. Nesai, Vesaya, 9; İbn Mace, Edeb,)

Biz de Adil Efendi Vakfı olarak su kuyuları açarak bu ihtiyacın giderilmesinde bir nebze de olsa katkıda bulunuyoruz. Bu faaliyetimiz için bağışçı olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.